• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

W ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w dniach 14-30.03.2022 uczniowie klas I-IV uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych o czerniaku.  Celem  zajęć było:
- przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka
- uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie
- uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw
Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie mogą też stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych.

Aktualnie w szkole gościmy grupy uczniów z klas ósmych świnoujskich szkół podstawowych. 

Ósmoklasiści w czasie "dni otwartych" mają okazję obejrzeć naszą szkołę, sprawdzić w jakich warunkach przebiega nauka, jak wyglądają pracownie przedmiotowe oraz poznać naszą ofertę edukacyjną. Zapraszamy! 

Tutaj znajduje się oferta edukacyjna naszej szkoły  przeznaczona dla absolwentów szkół podstawowych.

W dniu 14 marca 2022 r. na terenie szkoły rozpoczęły się specjalistyczne kursy przeznaczone dla uczniów kształcących się w zawodzie technik usług kelnerskich w zakresie - barista oraz barman I stopnia. Szkolenia te odbywają się w ramach projektu  „Razem dla młodzieży”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

23 lutego w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją w auli szkoły młodzież z klas I-IV zapoznała się z treścią prezentacji multimedialnej na temat depresji.

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Od dziś włączamy się  w akcję zbierania darów dla uchodźców z Ukrainy. Punkt zbierania darów znajduje się w dyżurce Pań Woźnych,

Dziękujemy!

Podkategorie