• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Szkoła przystąpiła do projektu  "Razem dla młodzieży", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Głównym celem projektu jest rozwój kształcenia zawodowego ZCKZiU w Świnoujściu i obejmuje: doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne ,organizacja kursów i szkoleń z zakresu: barista, barman, kuchnia molekularna, sommelier, carving ,savoir – vivre w branży turystycznej ,systemy rezerwacyjne w turystyce, pilot wycieczek ,rezydent, doradztwo edukacyjno- zawodowego ,dodatkowe zajęcia matematyczne, przyrodnicze i językowe, staże uczniowskie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych z obszaru turystyki oraz gastronomii.