• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

 

 

Rok szkolny 2023/2024 - I semestr

 

 • 01 września 2023 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 11 września 2023 r. Spotkanie opiekunów WSP ze słuchaczami godz. 17.00
 • 14 - 15 września 2023 r. - Zajęcia integracyjne z uczniami klas Ia i Ib
 • 14 września 2023 r. - Rada Pedagogiczna godz. 15.30
 • 14 września 2023 r. - Zebrania z rodzicami godz. 17.00
 • 13 października 2023 r. - Święto Edukacji Narodowej
 • 16 listopada 2023 r. - Zebrania z rodzicami godz. 17.00
 • 21 listopada - 24 listopada - Matura próbna z Operonem
 • 08 grudnia 2023r. - Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w technikum
 • 23 grudnia do 1 stycznia 2024 r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • 15 stycznia do 28 stycznia 2024 r. - Ferie zimowe
 • 10 stycznia 2024 r. - Wystawienie ocen śródrocznych
 • 12 stycznia 2024 r. - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
 • 29 stycznia 2024 r. - Rozpoczęcie II semestru

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 13 października 2023 r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • 2 listopada 2023 r. - Zaduszki
 • 3 listopada 2023 r. - Dzień po Zaduszkach
 • 9 stycznia 2024 r. - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe