• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Rok szkolny 2021/2022 - I semestr

·       14 października 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej

·       1 listopada 2021 r. – Święto Zmarłych

·       11 – 12 listopada 2021 r. – dni wolne od zajęć wychowawczo-dydaktycznych - Narodowe Święto Niepodległości

·       22 – 25 listopada 2021 r. – matura próbna z Operonem

·       17 grudnia 2021 r. powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną

·       23 – 31 grudnia 2021 r, - zimowa przerwa świąteczna

·       6 stycznia 2022 r. Święto Trzech Króli

·       18  stycznia 2022 r. - wystawienie ocen śródrocznych

·       21 stycznia 2022 r. - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 

·       24 stycznia 2022 r. – rozpoczęcie II semestru

·       31 stycznia – 13 lutego 2022 – ferie zimowe.