• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 O szkole

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu jest publiczną placówką dla młodzieży i dorosłych w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W skład Centrum wchodzą: 

  • Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu
  • Wojewódzka Szkoła Policealna w Świnoujściu

Organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.