• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

- Zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu z przedmiotu rozszerzonego,
- egzaminy ustne tylko dla osób, które ich potrzebują w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe,
- ograniczono wymagania egzaminacyjne.
Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r. a do 31 grudnia br. opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych. Do 31 grudnia br. zaktualizowane zostaną informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Szczegółowe informacje można znaleźć pod tym linkiem.