• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Uwaga Uczniowie i Słuchacze!

Jest już dostępny harmonogram egzaminów zawodowych w sesji. lato 2021 (czerwiec–lipiec 2021) dla uczniów Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu oraz słuchaczy Wojewódzkiej Szkoły Policealnej w Świnoujściu. Prosimy o zapoznanie się z nim. Harmonogram egzaminów zawodowych.