• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

23 lutego w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją w auli szkoły młodzież z klas I-IV zapoznała się z treścią prezentacji multimedialnej na temat depresji.

Depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na świecie choruje na nią aż 350 milionów ludzi, w Polsce - 4 miliony. Celem Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, jak odróżnić od smutku pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy. Depresję można i należy leczyć. Pedagog Szkolny Grażyna Dobosz