• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

W dniu 14 marca 2022 r. na terenie szkoły rozpoczęły się specjalistyczne kursy przeznaczone dla uczniów kształcących się w zawodzie technik usług kelnerskich w zakresie - barista oraz barman I stopnia. Szkolenia te odbywają się w ramach projektu  „Razem dla młodzieży”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.