• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Język angielski  - 23 VIII (wtorek) godzina 10.00

Matematyka - 24 VIII (środa) godzina 10.00

Podstawy turystyki - 24 VIII (środa) godzina 10.00

Pracownia turystyki - 25 VIII (czwartek) godzina 10.00

Język niemiecki - 25 VIII (czwartek) godzina 10.00

Matura poprawkowa - 23 VIII  (wtorek) godzina  9.00