• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Zapraszamy Rodziców na zebrania z wychowawcami wszystkich klas, które odbędą się w czwartek, 30 marca o godzinie 17.00. Po zebraniach będzie możliwość spotkania się również z innymi nauczycielami pracującymi w szkole.