• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

 

 

Kwalifikacja – SPO.04 świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Czas trwania nauki : 2 lata, tryb nauki stacjonarny

Podbudowa : szkoła średnia/ nie wymagana matura!

Informacje o zawodzie 

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi do 3-4 roku życia. Do zadań zawodowych opiekunki należy dobór zabaw, zajęć ruchowych, które rozwijają zdolności psychomotoryczne dziecka, wpływają na prawidłowy rozwój. Wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiada za prawidłowe odżywianie, wychodzenie na spacery. 

Miejsce pracy

 • żłobki
 • przedszkola
 • domy małego dziecka
 • sanatoria
 • dziecięce oddziały szpitalne
 • placówki opiekuńczo-wychowawczych
 • środowisko domowe dziecka ( profesjonalna opiekunka dziecięca)
 •  własna Firma

Cechy pożądane u kandydata 

·         odpowiedzialność, 

·         kreatywność,  

·         spostrzegawczość,

·         delikatność,

·         cierpliwość;

·         łatwość nawiązywania kontaktów z dzieckiem,

·          życzliwość,

·         zdecydowanie,

·         empatia,

 

·         dobry stan zdrowia.