• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

Kwalifikacja: MED.03-świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

Czas trwania nauki – 1,5 roku (3 semestry) tryb stacjonarny

Podbudowa : szkoła średnia/ nie wymagana matura!

Informacje o zawodzie

 Zadaniem opiekuna medycznego jest min:

·  rozpoznawanie problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

·      świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

·         dobór procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;

·         współpraca z pielęgniarkami i lekarzami;

·     udzielanie wsparcia emocjonalnego, pomagać komunikować się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz innymi pacjentami.

·  wykonywanie czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;

·    wykonywanie czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe.

·   pomoc choremu w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz do  zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością.

Miejsce pracy

·         środowisko domowym osoby chorej i niesamodzielnej,

·         szpitale, kliniki, uzdrowiska,

·         domach pomocy społecznej,

·         stowarzyszenia i fundacje udzielające się  na rzecz osób  niepełnosprawnych. 

·         prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług higieniczno- pielęgnacyjnych

  Cechy pożądane u kandydata

 

 • empatia,
 • sympatia i życzliwość
 • zdolność adaptacji,
 • cierpliwość,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • asertywność.