• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

DYREKTOR

mgr Marlena Walkiewicz

wychowanie fizyczne, muzyka


ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Sylwia Stryczyńska

biologia, wychowanie fizyczne

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr  Urszula Stefanicka

przedmioty zawodowe


PEDAGOG SZKOLNY

mgr Grażyna Dobosz

przedmioty zawodowe

 

 

BIBLIOTEKA

mgr Ludmiła Czapska

mgr Justyna Szyszka

przedmioty zawodowe

 

DORADCA ZAWODOWY

mgr Dorota Strzelec

przedmioty zawodowe


NAUCZYCIELE:

mgr
  Anna Blezień

język niemiecki, język niemiecki zawodowy

 

mgr Lilianna Borzęcka

przedmioty zawodowe

 

mgr Ewa Bracławska

przedmioty zawodowe

 

mgr Julita Dudkiewicz

przedmioty zawodowe


mgr
Aleksandra Gieraś-Fatyga

język angielski

 

mgr Ewa Karpińska

przedmioty zawodowe

 

mgr Joanna Lenkiewicz

wychowanie fizyczne

 

mgr  Sambor Kula

matematyka, informatyka


mgr
Grażyna Łodygo-Raczek

przedmioty zawodowe

 

mgr Elżbieta Michalik

chemia, fizyka, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe,

 

mgr Paulina Obłoj

przedmioty zawodowe

 

mgr Maria Paluszkiewicz

przedmioty zawodowe

 

mgr Izabela Patryjas

przedmioty zawodowe,

 

mgr Dariusz Polarczyk

historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, geografia turystyczna


mgr Natalia Sobczak

przedmioty zawodowe

 

mgr Sabina Stawiarska

język polski, wiedza o kulturze

 

mgr Karolina Stryczyńska

przedmioty zawodowe

 

mgr Katarzyna Tromińska

przedmioty zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

mgr Maciej Wróbel

przedmioty zawodowe


mgr Izabela Ziemlińska

przedmioty zawodowe