• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący -  Anna Jarząbek

Zastępca - Paulina Węgrzyn

 

Ponadto w skład Samorządu Szkolnego ZCKZiU wchodzą delegaci poszczególnych klas.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego -  Dorota Strzelec

  

REGULAMIN PUNKTOWANIA W KONKURSIE O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

PUNKTACJA W KONKURSIE  O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY W OBSZARZE C i D

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

      1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez przedstawicieli SU w obecności jego opiekunów.

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.

4. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

5. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

      - odpowiedzi ustnej na ocenę;

      - z pisania niezapowiedzianej kartkówki;

6.Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

7.Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:

    - pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;

    - wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;

    - aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

8. Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu);

   - wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.

      9. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.