• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

W ramach programu „ Partnerstwo dla transplantacji” w październiku 2016 r. pan Eugeniusz Rydel wice- prezes Stowarzyszenia „ Życie po przeszczepie” przeprowadził u nas w szkole zajęcia edukacyjne pod nazwą „ Transplantacja jestem na TAK”.

Przeszczepianie narządów jest metodą ratowania życia osoby chorej, która potrzebuje zdrowego narządu, aby żyć. Metoda ta polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka.

Po udanym przeszczepie pacjenci mogą prowadzić normalne życie, kontynuować naukę, podjąć pracę. Biorcy przeszczepu nerki zwalniają miejsce na dializacyjne innym potrzebującym chorym.