• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Rada Pedagogiczna odbędzie się 31.08.2020 r. o godzinie 12.00

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się we wtorek 1.09.2020 r:

Kl. Ia – godz.10.00, sala nr 7

Kl. IIa – godz.9.00, sala nr 11

Kl. IIb – godz.9.30, sala nr 13

Kl. IIIa – godz.12.00, sala nr 24

Kl. IVa – godz.11.00,sala nr 14

Kl. IVb – godz.11.30, sala nr 26

Wykaz podręczników obowiązujących w klasie pierwszej znajduje się tutaj.

Biologia - 26.08.2020 r. godz.9.00 środa

Matematyka -  26.08.2020 r. godz.9.00 środa

Technologia sporządzania potraw i napojów - 27.08.2020 r. godz.9.00 czwartek 

          Język angielski -  27.08.2020 r. godz.9.00 czwartek

Prosimy o zwrot wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej  w dniach  15 - 25  VI w godzinach 9.00 - 14.00.

Podkategorie