• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Na prośbę Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, prosimy o zapoznanie się ze spotem profilaktycznym o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży -  link.

Pandemia i reżim sanitarny pozbawiły nas wielu możliwości działania, ale nadal chcemy być aktywni i działać mimo ograniczeń. Zawsze znajdzie się sposób, żeby zrobić coś dobrego dla kogoś, kto aktualnie tego potrzebuje. Pokazać, jak silne są relacje międzyludzkie oraz jak ważna jest wzajemna pomoc, wsparcie i pamięć. Wolontariusze zorganizowali....

- Zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu z przedmiotu rozszerzonego,
- egzaminy ustne tylko dla osób, które ich potrzebują w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe,
- ograniczono wymagania egzaminacyjne.
Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r. a do 31 grudnia br. opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych. Do 31 grudnia br. zaktualizowane zostaną informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Szczegółowe informacje można znaleźć pod tym linkiem.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w organizacji roku szkolnego w I semestrze r. szk. 2020/2021 - organizacja roku szkolnego 2020/2021

Podkategorie