• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 Praktyki zawodowe

Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży (WTM)

Uwaga!

4 maja nastąpiły zmiany dotyczące praktyki zawodowej uczniów ZCKZiU w Świnoujściu w roku szkolnym 2019-2020  w semestrze II.  Prosimy o zapoznanie się z treścią tych zmian - Praktyka zawodowa 2019/2020