• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 Praktyki zawodowe

Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży (WTM)

TERMIM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

KLASY

zawody

termin realizacji praktyki zawodowej

3A  

 technik usług kelnerskich technik organizacji turystyki, technik ortopeda

24 kwiecień - 19 maj 2023r.

4B

 technik usług kelnerskich technik organizacji turystyki