• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 Praktyki zawodowe

Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży (WTM)

TERMIM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2023-2024

KLASY

zawody

termin realizacji praktyki zawodowej

3A  

 technik usług kelnerskich 

technik organizacji turystyki, 

6 maj- 31 maj 2024r.

4A

 technik usług kelnerskich 

technik organizacji turystyki,

 technik ortopeda