• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 Praktyki zawodowe

Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży (WTM)

TERMIM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021-2022 

KLASY

zawody

termin realizacji praktyki zawodowej

3A  

 technik usług kelnerskich technik organizacji turystyki

2 maj - 27 maj 2022r.

3B

 technik usług kelnerskich technik organizacji turystyki 

 

 

 Uwaga!

4 maja nastąpiły zmiany dotyczące praktyki zawodowej uczniów ZCKZiU w Świnoujściu w roku szkolnym 2019-2020  w semestrze II.  Prosimy o zapoznanie się z treścią tych zmian - Praktyka zawodowa 2019/2020