• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

 

 

STATUT Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu

STATUT Wojewódzkiej Szkoły Policealnej w Świnoujściu 

STATUT Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA dla Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW TECHNIKUM 5 LETNIE

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY POLICEALNEJ

Standardy ochrony małoletnich w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu - wersja skrócona - strona 1

Standardy ochrony małoletnich w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu- wersja skrócona

Standardy ochrony małoletnich w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu - wersja skrócona - strona 45

Standardy ochrony małoletnich w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu -  wersja pełna - strona 1

Standardy ochrony małoletnich w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu - wersja pełna

Standardy ochrony małoletnich w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu - wersja pełna - strona 86

PZU

WNIOSEK O STYPENDIUM

WNIOSEK O ZASIŁEK SZKOLNY

WYDANIE DUPLIKATU

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu , w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Świnoujściu.

Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych:

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
ul. Grodzka 3, 72-600 Świnoujście.

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym zakresie może zwrócić się pisemne do Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu w trybie art.33 ww.u.